Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Programı
12.02.2020
Öne çıkan görsel

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın nihai faydalanıcısı olduğu
ve 2019 yılı Nisan ayında uygulamasına başlanan Belediyeler ve
Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik
Destek Projesi’nin (YEVDES) amacı, AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri
doğrultusunda, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji
yatırımlarını desteklemektir. 30 ay sürecek proje kapsamında, 160
projeye teknik yönelik destek, 800 kişiye eğitim, 20 projeye mühendislik
desteği ve ihale belgelerinin, 12 Ar-Ge projesine uzman desteği, 10
yurtdışı çalışma ziyaretini kapsayan faaliyetler gerçekleştirilecektir.

YEVDES Projesi’ne çevrimiçi ortamda yapmış olduğunuz başvuru sonucunda,
ekteki dokümanda isimleri yazılı personeliniz eğitimlere katılmaya hak
kazanmıştır. Eğitimlere katılacak kişilerin belirlenmesinde ilgili
kişinin mesleki formasyonu ve kurum içindeki pozisyonu, coğrafi dağılım,
cinsiyet eşitliği, ilgili kurumun proje başvurusunda bulunduğu alan gibi
kriterler dikkate alınmıştır.

Proje kapsamında düzenlenecek eğitimler, 2020 yılı Eylül ayında başlayıp
2020 yılı Kasım ayına kadar sürecek ve toplamda 800 kişi eğitimlere
katılacaktır. 7 gün sürecek eğitim kapsamında yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak,
sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konular
işlenecektir. Teorik eğitime ek olarak, Ankara sınırları içinde bulunan
örnek bina ve işletmelere saha ziyaretleri de düzenlenecektir.

 

Eğitim Almaya Hak Kazanan Öğretim Üyeleri

  • Prof. Dr. Haydar ARAS
  • Prof. Dr. Hüseyin ANKARA
  • Prof. Dr. Suat PAT
  • Dr. Öğr. Üyesi Çisil TİMURALP
  • Dr. Öğr. Üyesi Bahadır DOĞAN